Obsługa Prawna

Mądrość ludowa głosi, że „lepie zapobiegać niż leczyć”! Przenosząc to na grunt prowadzenia biznesu – lepiej kontrolować, sprawdzać i konsultować podpisywane umowy, kontrakty niż rozwiązywać później spory w sądzie. Powiecie jak, przecież PRAWNICY są drodzy ? Nie dla Was, nie z Nami!

Wraz z Kancelarią Adwokacką GRG Adwokaci świadczymy usługi obsługi prawnej dla przedsiębiorców. Jesteśmy grupą doświadczonych ekspertów z prawa handlowego, prawa pracy i gospodarczego. Młodzi duchem, otwarci i przyjacielsko nastawieni do przedsiębiorców. Cechuje Nas fachowość, praktyczna wiedza, rzetelność i elastyczność w rozliczeniach za usługi.
Najczęściej obsługujemy klientów kompleksowo i ustalamy w drodze negocjacji i rozmów indywidualną stawkę za nieograniczony pakiet godzin . Bierzemy wtedy pełną odpowiedzialność za obsługę danej firmy i jej rozwój!

Zakres świadczonych usług :
- konsultacja prawna w związku z prowadzoną działalności firmy
- sporządzanie projektów podstawowych umów np. o świadczenie usług, , umów o dzieło, umów zlecenia, umów najmu, umów dzierżawy, umów o pracę, umów współpracy;
- sporządzanie regulaminów (np. regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminu sklepu internetowego)
- sporządzanie analizy zawieranych umów
- sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych przedstawionych przez Klienta
- rozwiązywanie bieżących problemów prawnych
- sporządzanie wezwań do zapłaty
- sporządzanie pism w związku z wykonywaną przez Klienta działalnością gospodarczą (np. odpowiedzi na reklamacje, odpowiedzi na oświadczenia)
- konsultacje prawne dla rodziny Klienta
- i wiele innych zagadnień prawnych, które są bardzo indywidualne…

Zapraszamy do współpracy. Czekamy na Państwa pytania i kontakt: sp@kcp.biz.pl